Allan Savory i Denmark

Søren Ejlersen Blog Se alle

Allan Savory i Denmark

Allan Savory var i Danmark i sidste uge for at besøge os.
Hr. Savory er særegen i sin tankegang om hvordan planeten skal værne om dyrkningsevnen og carbonbindingen på den samlede klode.
Han mener at 80% af klodens areal er bedre egnet til græsarealer til anvendelse for dyr i stedet for at pløje og dyrke etårige afgrøder. Gennem de sidste årtier er der op til 40 mio hektar der varetages efter hans principper.
En lidt surrealistisk tanke hvis man tænker landbruget i Danmark ud fra konservative og historiske termer - at vi skal lade være med at pløje.
Principperne går ud på at sikre at dyrene ikke græsser arealerne for hårdt så arealerne restituerer.
Resultatet er antierosion, carbonbinding og .... mad. Metoden kaldes "Holistic planned grazing"

Det var min kompagnon, Thomas Harttung der havde besøg af Allan, da Thomas eksperimenterer med hans principper på Barritskov siden foråret 2011.
Jeg spidsede simpelt ører da Allan begyndte at tale om sine erfaringer.


Læs mere på www.savoryinstitute.org

Hilsen Søren Ejlersen

Ingredienser

Se flere opskrifter på Aarstiderne.com

Kend dine rødder. Læs mere om grøntsagerne